CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SIMON SILHOUETTE (Thương hiệu thuộc công ty TNHH Suit For Men) tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của quý khách luôn được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ hay truy cập vào trang web của chúng tôi (www.simonsilhouette.com). 

Chính sách này liên quan đến cách chúng tôi thu thập thông tin, xác định quy trình xử lý và bảo vệ các dữ liệu riêng tư của khách hàng. Vui lòng cập nhật những thay đổi của Chính sách bảo mật này bằng cách truy cập vào trang web “www.simonsilhouette.com” để hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi thực hiện.

Quý khách nên xem lại văn bản này, mỗi khi truy cập trang web hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo rằng quý khách đồng ý với với tất cả các chính sách.

1. Thu thập dữ liệu thông tin cá nhân
 
Khi quý khách thực hiện giao dịch hoặc sử dụng trang web www.simonsilhouette.com, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ có thể bao gồm các loại sau:

​Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ “Dữ liệu tổng hợp” như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của quý khách nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo  luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của quý khách. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của quý khách để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của quý khách để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng quý khách, chúng tôi coi dữ liệu tổng hợp đó là dữ liệu cá nhân, và sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về quý khách (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, quan điểm chính trị, thông tin về sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học của quý khách). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về kết án và tội phạm hình sự.

Trang web và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ, trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép.

Mọi thông tin do quý khách khai báo phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và cần báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi. SIMON SILHOUETTE không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân
SUIT4MEN thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Các dữ liệu được thu thập sẽ giúp chúng tôi:

3. Bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân
Khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, và SIMON SILHOUETTE cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể:

SIMON SILHOUETTE cũng khuyến cáo quý khách nên chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Khi nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị lộ, trong trường hợp cần thiết, quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ SIMON SILHOUETTE. Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành bằng thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, SIMON SILHOUETTE hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.

4. Chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân
Ngoại trừ các trường hợp về "Sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân" như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoại trừ các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng cho quý khách.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và hoạt động marketing, và khi đó thông tin của quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị SIMON SILHOUETTE xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được giải quyết.

5. Cập nhật dữ liệu thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền yêu cầu được biết và cập nhật lại (hiệu chỉnh, xóa) dữ liệu cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào. 

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xóa thông tin dữ liệu của quý khách khi có yêu cầu lưu trữ hợp pháp, như quy định về giữ đơn đặt hàng hoặc khi có các cơ sở pháp lý khác yêu cầu giữ dữ liệu (chẳng hạn như nợ chưa thanh toán).

Quý khách cũng có thể hủy bỏ chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu vì mục đích tiếp thị vào bất cứ lúc nào bằng cách thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: [email protected]

6. Thay đổi Chính sách bảo mật
SIMON SILHOUETTE có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu quý khách có  thắc mắc hay khiếu nại cần giải quyết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Hotline: +84 908 400 688 hoặc Email: [email protected]


Áp dụng từ ngày 15 tháng 09 năm 2019 cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI: 0908400688

EMAIL: [email protected]